XXXIX Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie

XXXIX Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie odbędzie się w dniu 29 grudnia 2021r. o godzinie 11.30 w sali narad nr 13 Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
 5. Informacja Starosty z pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie Uchwały Nr XXXIX/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2021r.
 7. Podjęcie Uchwały Nr XXXIX/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie budżetu Powiatu Lubaczowskiego na 2022r.
 8. Podjęcie Uchwały Nr XXXIX/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubaczowskiego na lata 2022-2030.
 9. Podjęcie Uchwały Nr XXXIX/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lubaczowie na 2022r.
 10. Podjęcie Uchwały Nr XXXIX/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady na 2022 rok.
 11. Podjęcie Uchwały Nr XXXIX/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu lubaczowskiego w 2022r.
 12. Przedłożenie informacji z realizacji podpisanych przez powiat porozumień o współpracy.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad.
Drukuj