Podkarpackie i Lubelskie razem na rzecz Roztocza [film]

W gościnnych progach lubaczowskiego Muzeum Kresów w środę 8. maja spotkały się Zarządy Województw- Podkarpackiego i Lubelskiego, by rozmawiać o planach i możliwościach współpracy w wymiarze społecznym i gospodarczym. Kamieniem węgielnym tej inicjatywy będzie podpisana w murach Muzeum przez marszałków obu województw deklaracja o współpracy, na rzecz wzmocnienia spójności oraz zrównoważonego rozwoju obu Regionów.

Współpraca ma uwzględniać m.in. wymianę dobrych praktyk i doświadczeń w rozwiązywaniu kluczowych problemów, koordynację wspólnych inicjatyw na szczeblu krajowym i europejskim czy troskę o poprawę i ochronę środowiska przyrodniczego i otoczenia kulturowego.  Jest  ona podyktowana przede wszystkim potrzebą budowy jak najlepszej dostępności komunikacyjnej regionów, zwłaszcza w oparciu o realizowaną drogę ekspresową S-19, potrzebą podjęcia wspólnych działań zmierzających do jak najlepszego przygotowania się do nowej perspektywy finansowej 2021-2027 czy wykorzystania szansy wynikającej z przyrodniczych, kulturowych i gospodarczych zasobów Roztocza, jako unikatowego, odrębnego obszaru o istotnym potencjale rozwojowym.  Mówili o tym podczas briefingu prasowego marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl oraz marszałek woj. lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Spotykamy się w bardzo dogodnym monecie, kiedy zmieniana jest  strategia rozwoju obu województw.  Mamy układy komunikacyjne między sobą, realizujemy wspólne programy, a teraz będziemy  poszukiwać nowej jakości, nowego wymiaru naszych działań, które będziemy mogli realizować  w zbliżającej się perspektywie finansowej. Bazą do naszej współpracy jest Roztocze, chcielibyśmy prowadzić spójną politykę w tym obszarze – mówił marszałek W. Ortyl.

-Dziękujemy za zaproszenie na ten piękny zakątek Podkarpacia. Przyjechaliśmy tu po naukę, doświadczenie i know how, które nasi przyjaciele z Podkarpacia mają. Wy zarządzacie regionem już 6 lat, my dopiero 6 miesięcy. A uczyć trzeba się od najlepszych – zaznaczył z kolei marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.

 

 

 

 

 

 

Drukuj