Powiat Lubaczowski ma swoje logo

Rada Powiatu w Lubaczowie uchwałą numer XLIV/ 366/2022  z dnia 28 czerwca br. ustanowiła znak promocyjny (logo) Powiatu Lubaczowskiego, jako znak identyfikacji wizualnej wraz z zasadami jego używania i wykorzystania. Logo w nowoczesnej przejrzystej formie, podkreśla i akcentuje główne atrybuty powiatu związane z naturą, odpoczynkiem i turystyką.

Logo będzie wykorzystywane głównie do celów promocyjnych oraz w materiałach wydawanych przez powiat. Znak będzie towarzyszył również przedsięwzięciom organizowanym, współorganizowanym lub współfinansowanym przez powiat. W celach promocji Powiatu Lubaczowskiego będą mogły z niego korzystać również inne podmioty, które otrzymają zgodę Starosty Lubaczowskiego.

Znak promocyjny Powiatu Lubaczowskiego jednoznacznie nawiązuje do krajobrazu obszaru powiatu.  Projekt zainspirowany jest siłami natury, a także muszlą przegrzebka- małży, których obfite nagromadzenia  pochodzące z epoki miocenu (32 – 7,2 mln lat temu) można odnaleźć  w odsłonięciach strefy krawędziowej Roztocza, czyli potencjalnego obszaru Geoparku Roztocze. Przegrzebki nazywane są muszlami pielgrzyma lub małżami św. Jakuba. Nazwy te pochodzą od szlaku pielgrzymkowego do Katedry, znajdującej się w hiszpańskiej miejscowości Santiago de Compostela. Odwiedzający zbierali muszle jako dowód dotarcia do celu, przez to stały się symbolem pielgrzymowania.

W koncepcji odnajdziemy elementy natury takie jak woda, czyste powietrze, roślinność czy las. Wyróżniki te zostały wskazane jako największa wartość Powiatu Lubaczowskiego- zalesionego w 50%, oddalonego od dużych aglomeracji, z czystym powietrzem, bogactwem form ochrony przyrody (Natura 2000, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, w tym wchodzące w skład Rezerwatu Biosfery UNESCO „Roztocze”), ze źródliskami, czystymi rzekami, „cudownymi” źródełkami czy wodami siarczkowo – siarkowodorowymi,  cennymi w terapii uzdrowiskowej. Tu można się zresetować, odstresować poprzez odkrywanie uzdrawiającej mocy natury.

Liniowy układ kolorów nawiązuje do falistego, wstęgowego układu roztoczańskich pól, ale to również skojarzenie z turystycznymi trasami rowerowymi. Natomiast liczba linii (8) to nawiązanie do 8 gmin, które tworzą Powiat Lubaczowski.

Logo w nowoczesnej przejrzystej formie, podkreśla i akcentuje główne atrybuty powiatu związane z naturą, odpoczynkiem i turystyką.

Zbudowane na zasadzie „gry słów” hasło  „PoLub Roztocze” to zachęta  do poznania  i polubienia- w dosłownym tego słowa znaczeniu, jak i w postaci znaczka „like” na Facebooku- (podkarpackiej) krainy turystycznej „Roztocze”, która swoim zasięgiem obejmuje Powiat Lubaczowski. To również skrót od pierwszych liter tworzących nazwę „Powiat Lubaczowski”.

 

Drukuj