Prawie 300 tys. zł od PFRON na zakup samochodów dla ŚDS-ów

W dniu 5. lipca Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Rzeszowie zawarł z Powiatem Lubaczowskim 2 umowy na dofinansowanie zakupu  samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych. Wsparcie w wysokości prawie 300 tys. zł pochodzi z “Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Ze środków PFRON zostanie dofinansowany zakup  3 pojazdów: dla ŚDS w Lubaczowie, Gminy Narol na rzecz ŚDS w Lipsku oraz Gminy Horyniec Zdrój na rzecz ŚDS w Horyńcu Zdroju. W podpisaniu umów w rzeszowskiej siedzibie PFRON wziął udział m.in. Starosta Lubaczowski Zenon Swatek oraz Wicestarosta Paweł Głaz.

 

Źródło: www.pfron.org.pl

Drukuj