Przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju na Ukrainę

Zgodnie z ponad 20-letnią tradycją, tuż przed przypadającą 6. stycznia u wyznawców prawosławia i grekokatolików wigilią narodzenia Pana Jezusa, podkarpaccy  harcerze m.in. z lubaczowskiego i jarosławskiego Hufca ZHP, przekazali Betlejemskie Światełko Pokoju naszym sąsiadom z Ukrainy. Uroczystość odbyła się 3. stycznia na przejściu granicznym w Budomierzu.

Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele władz wojewódzkich, posłów, służb mundurowych, samorządowcy z terenu powiatu lubaczowskiego i jarosławskiego, duchowni polscy i ukraińscy, deputowani i samorządowcy z Ukrainy, a także mieszkańcy przygranicznych terenów.

Spotkanie rozpoczął starosta lubaczowski Zenon Swatek, który przywitał uczestników i przybliży ideę przekazywania światełka. Wicemarszałek Piotr Pilch poinformował z kolei, że w budżecie województwa zostały zarezerwowane pieniądze na budowę kolejnego polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Malhowicach-Niżankowicach w powiecie przemyskim, i być może za 2-3 lata również tam podkarpaccy skauci i włodarze będą przekazywać światełko naszym sąsiadom.

Głos zabrali również przedstawiciele sąsiedniego powiatu jarosławskiego oraz goście z Ukrainy, podkreślając wagę jakże potrzebnego dziś pokoju, którego symbolem jest z resztą światło z betlejemskiej groty.

Po przemówieniach i wspólnej modlitwie duchownych obu obrządków, harcerze przekazali światełko przedstawicielom strony ukraińskiej. Wcześniej historię Betlejemskiego Światła Pokoju i udziału polskich skautów w całej akcji,  przybliżył harcmistrz Mariusz Bezdzietny, Komendant Podkarpackiej Chorągwi ZHP.  Nie zabrakło również wspólnego kolędowania, szczerych życzeń i obdarowywania się prezentami.

Tekst: Iwona Buczko
Fot.: Przemysław Furgała

 

Drukuj