Rozmowa z dyrektorem SP ZOZ w Lubaczowie

Zapraszamy na rozmowę z Dyrektorem SP ZOZ w Lubaczowie, w której poruszamy tematy takie jak np. nowoczesny tomograf w lubaczowskim szpitalu czy potrzeby i perspektywy na najbliższy czas.

Drukuj