Rozśpiewane Święto Niepodległości w Lubaczowie

Uroczystym spotkaniem pod Pomnikiem Niepodległości w Lubaczowie, organizowanym przez Starostę Lubaczowskiego, Burmistrza Miasta Lubaczowa oraz Wójta Gminy Lubaczów, rozpoczęły się tegoroczne obchody Święta Niepodległości.

Wśród uczestników znalazła się m.in. Poseł na Sejm RP Teresa Pamuła, st. chor. sztab. Józef Bojarski – Prezes Związku Inwalidów Wojennych w Przemyślu, Wiceprezes Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych w Rzeszowie,  mł. chor. Zdzisław Kilon – Prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Przemyślu, przedstawiciele Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko – Gminne w Lubaczowie oraz Światowego Związku Żołnierzy AK w Lubaczowie, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, kierownicy i pracownicy jednostek powiatowych i miejskich, dyrektorzy szkół wraz z młodzieżą szkolną, lubaczowscy Strzelcy oraz harcerze. Spotkanie uświetniły licznie zgromadzone poczty sztandarowe.

Ważnym momentem obchodów było wręczenie odznaczeń i medali. Na wniosek Prezesa Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko – Gminne w Lubaczowie Pana Eugeniusza Huka, Prezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Warszawie oraz Prezes Zarządu Głównego Związku Inwalidów Wojennych w Warszawie nadali: Medal Pamiątkowy „Zwycięska Nike”, „Krzyż 100 lat Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej”, ”Krzyż Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej” oraz Związkową Odznakę Jubileuszową „100 lecia Bitwy Warszawskiej”.

Odznaczenia te nadaje się m.in. za popularyzowanie i utrwalenie pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu, za prowadzoną z motywacji patriotycznych działalność służącą upowszechnianiu chwalebnych czynów obrońców Ojczyzny oraz w uznaniu zasług na rzecz środowisk kombatanckich.

Odznaczeniami zostali uhonorowani:

  1. Pan Zenon Swatek – Starosta Lubaczowski – Krzyżem 100 lat Związku Inwalidów Wojennych RP,
  2. Pani Barbara Broź – Wicestarosta Lubaczowski – Krzyżem 100 lat Związku Inwalidów Wojennych RP,
  3. Pan Krzysztof Szpyt – Burmistrz Miasta Lubaczowa – Medalem Pamiątkowym „Zwycięska Nike”,
  4. Pan Janusz Waldemar Zubrzycki – Zastępca Burmistrza Miasta Lubaczowa – Krzyżem 100 lat Związku Inwalidów Wojennych RP,
  5. Pani Katarzyna Pelc- Antonik – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie – Krzyżem Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej,
  6. Pan st. chor. ZS Eugeniusz Huk – Prezes Związku Kombatantów RP i BWP Koło Miejsko – Gminne w Lubaczowie – Związkową Odznaką Jubileuszową „100 lat Bitwy Warszawskiej,
  7. Pan Mariusz Pieróg – Krzyżem 100 lat Związku Inwalidów Wojennych RP,
  8. Pan Błażej Marzec – Krzyżem 100 lat Związku Inwalidów Wojennych RP.

Na zakończenie uroczystości przy pomniku, przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów dla upamiętnienia walczących o wolność Polski na przestrzeni wieków. Tradycyjnie w Konkatedrze została również odprawiona msza św. w intencji Ojczyzny.

W godzinach popołudniowych na lubaczowskim rynku rozpoczęła się z kolei rekonstrukcja „Bitwy o Lubaczów”. Widowisko było elementem realizowanego przez Powiat Lubaczowski projektu „Lubaczów w drodze do Niepodległości”, dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Rekonstrukcja nawiązywała do walk, jakie toczyły się w Lubaczowie w 1918 r. Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej odtworzyło moment, kiedy miasto zajęte wcześniej przez Ukraińców zostaje odbite przez oddział lubaczowski, któremu dowodził Stanisław Dąbek.

Wcześniej zgromadzeni na Rynku wspólnie z Młodzieżowym Chórem „Canzonetta” oraz Zespołem Pieśni i Tańca „Kresy” zaśpiewali najbardziej znane pieśni patriotyczne. Na zakończenie z patriotycznym repertuarem wystąpił zespół „Cztery Pory Roku”, a na wszystkich czekała darmową grochówka.

Wydarzenie objęli patronatem: Pani Anna Schmidt- Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Poseł na Sejm RP, Pani Teresa Pamuła- Poseł na Sejm RP, Pani Marta Tabaczek- Przewodnicząca Rady Powiatu w Lubaczowie oraz Pan Zenon Swatek- Starosta Lubaczowski .

Drukuj