Ruszyła przebudowa drogi Lubaczów- Basznia Dolna

Rozpoczęła się przebudowa 7-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy Lubaczowem a Basznią Dolną. Warta 10 mln zł inwestycja jest współfinansowana z funduszy europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś  – Ukraina 2014 – 2020.

W uroczystym wbiciu łopat przy przebudowie drogi uczestniczyli: Poseł na Sejm RP Teresa Pamuła, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Starosta Powiatu Lubaczowskiego Zenon Swatek, Wójt Gminy Lubaczów Wiesław Kapel, Wiceburmistrz Lubaczowa Janusz Waldemar Zubrzycki, przedstawiciele  wykonawcy- konsorcjum firm, w którym liderem jest PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika, a partnerem PBI WMB z Sandomierza, a także  przedstawiciele Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wraz z dyrektorem Piotrem Miąso. W imieniu wojewody w uroczystości uczestniczył Krzysztof Sopel dyrektor Wydziału Infrastruktury w PUW.

-Jesteśmy na ważnym etapie budowy drogi w powiecie lubaczowskim. Powiat nie ma właściwie dróg krajowych i dlatego samorząd województwa tym bardziej fundamentalnie traktuje swoje obowiązki na tym terenie. To bardzo ważne, żeby ta część regionu zyskiwała dobry dostęp do autostrady oraz, aby jeszcze łatwiej podróżowało się na nasze piękne Roztocze- mówił marszałek Władysław Ortyl w poniedziałkowy poranek 21 czerwca w Baszni.

Inwestorem przebudowy jest Województwo Podkarpackie, w imieniu którego kwestie drogowe nadzoruje Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Partnerem projektu po stronie ukraińskiej jest Departament Zarządzania Drogami Lwowskiej Administracji Obwodowej. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 2,5 mln euro.

Droga ma bardzo duże znaczenie dla poprawy standardu życia mieszkańców okolic oraz szans na rozwój tej części regionu, co  zgodnie podkreślali Starosta Zenon Swatek oraz Wójt Gminy Lubaczów Wiesław Kapel.

– To bardzo dobra wiadomość, że rusza kolejna inwestycja na terenie powiatu lubaczowskiego. Dopiero niedawno otwieraliśmy budowę drogi z Oleszyc w kierunku do Lipiny. Dziś rusza przebudowa na kolejnej drodze wojewódzkiej, tym razem pomiędzy Lubaczowem a Basznią, czyli drodze prowadzącej w kierunku Horyńca. Nie trzeba nawet tłumaczyć, jak ważne jest to dla nas i dla regionu połączenie komunikacyjne. Chcąc rozwijać Horyniec, który słynie w Polsce i staje się modny, chcąc dawać szansę dla turystów, musimy dać możliwość łatwego i komfortowego dotarcia do celu. W  naszym powiecie infrastruktura komunikacyjna bardzo się zmieniła i zmienia. Realizowana jest obwodnica Narola. Uzyskaliśmy dobre połączenie z przejściem granicznym w Budomierzu. Cieszanów i Lubaczów mają swoje obwodnice. To niezwykle ważne zmiany, za które bardzo dziękuję – podkreślał Starosta.

Przebudowa ma poprawić dostępność komunikacyjną pomiędzy przejściami granicznymi w Budomierzu i Hrebennem, a także usprawnić ruch pomiędzy województwami podkarpackim i lubelskim. Rozbudowa infrastruktury drogowej przyniesie nowe podstawy współpracy polsko-ukraińskiej oraz rozwoju turystyki i handlu na pograniczach. Zakończenie prac planowane jest jeszcze w tym roku.

Źródło: www.podkarpackie.pl

Foto: www.podkarpackie.pl

 

Drukuj