Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

„Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”

W 2023 roku Samorząd Województwa Podkarpackiego po raz dziewiąty realizuje działania w ramach Kampanii informacyjno – edukacyjnej pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. Jednym z nich jest zadanie pn.: „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”. W ramach działania w dniach 25-30 października 2023 r. na terenie Powiatu Lubaczowskiego posadzonych zostało 18 sztuk sadzonek drzew miododajnych.

Działanie prowadzone jest we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu naszego województwa, które corocznie, licznie odpowiadają na zaproszenie do udziału w akcji. W tym roku do zadania zgłosiły się 102 podmioty. Od 2015 r. na działania w ramach kampanii przeznaczono ponad 750 tys. zł. Zakupionych i wprowadzonych do środowiska zostało łącznie ok. 56 000 szt. sadzonek roślin miododajnych, które z biegiem czasu stanowić będą cenny pożytek dla owadów zapylających.

W ramach działania w dniach 25-30 października 2023 r. na terenie powiatu lubaczowskiego posadzonych zostało 18 sztuk sadzonek drzew miododajnych gatunku: lipa drobnolistna (11 szt.), klon pospolity (1 szt.), klon jawor (1 szt.), surmia (5 szt.) oraz 25 sztuk sadzonek krzewów miododajnych gatunku: pęcherznica kalinolistna żółtolistna (5 szt.) i czerwonolistna (5 szt.), krzewuszka (5 szt.) oraz dereń biały (10 szt.).

Drzewa i krzewy miododajne zostały posadzone na terenie Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie,  terenie przy budynku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lubaczowie oraz na osiedlu przy ulicy Leśnej w Lubaczowie.

 

Drukuj