Sadzenie drzew miododajnych, sposobem na poprawę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

W dniu 25 października całą społecznością szkolną uczestniczyliśmy w uroczystym sadzeniu drzew miododajnych w ramach realizacji zadania pod nazwą „Sadzenie drzew miododajnych, sposobem na poprawę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”, połączonym ze szkolnym jesiennym piknikiem sportowo-rekreacyjnym

Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście w osobach p. Zenona Swatka – Starosty Powiatu Lubaczowskiego, p. Stanisława Zagrobelnego – Nadleśniczego Nadleśnictwa Oleszyce, p. Roberta Brudniaka – wiceburmistrza Miasta i Gminy Oleszyce, p. Izabeli Krzaczkowskiej-Szychter – kierownika WTZ w Oleszycach oraz p. Jana Wiśniewskiego – przedstawiciela Powiatowego Związku Pszczelarzy w Lubaczowie.
Celem tego działania było posadzenie 50 sztuk gatunków drzew miododajnych tj. lipa, klony, robinia, które w przyszłości przyczynią się do ochrony bioróżnorodności, poprawy stanu środowiska naturalnego w naszym województwie oraz wpłyną na wzrost pożytków dla pszczół i innych owadów zapylających. Inicjatorem i organizatorem zadania jest Samorząd Województwa Podkarpackiego, a współorganizatorami – Starostwo Powiatowe w Lubaczowie i Zespół Szkół w Oleszycach.

Ponadto, przykładem lat ubiegłych, zorganizowaliśmy dla naszej młodzieży szereg atrakcji sportowych i rekreacyjnych pod hasłem „Żyj aktywnie w otoczeniu przyrody”, w których nasi uczniowie wykazywali się swoimi umiejętnościami sportowymi i zręcznościowymi przy wspaniałym dopingu swoich kolegów i koleżanek. Piknik jesienny stał się wspaniałym momentem na przywitanie nowych członków naszej społeczności szkolnej oraz integrację młodzieży.

Opracowanie: ZS w Oleszycach
Foto.: Przemysław Furgała

Drukuj