Odwołanie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Lubaczowskiego, położonej w obrębie Lubaczów.

Ogłoszenie

o odwołaniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubaczowskiego,

położonej w obrębie Lubaczów

 

 

Zarząd Powiatu w Lubaczowie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) – odwołuje, ogłoszony na dzień 25 października 2019 r. na godz. 1000 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Lubaczowskiego, położonej w obrębie Lubaczów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki budowlane nr: 1463/4 o pow. 0,1224 ha, 1463/5 o pow. 0,0976 ha, 1463/6 o pow. 0,0978 ha, 1463/7 o pow. 0,1002 ha, 1463/8  o pow. 0,0987 ha, 1463/9 o pow. 0,1011 ha, 1463/10 o pow. 0,1004 ha, 1463/11 o pow. 0,0985 ha, 1463/12 o pow. 0,0987 ha, 5773/2 o pow. 0,1218 ha, 5773/3 o pow. 0,1117 ha, 5773/4 o pow. 0,1079 ha, 5773/5 o pow. 0,1070 ha, 5773/6 o pow. 0,1084 ha, 5773/7 o pow. 0,1082 ha, 5773/8 o pow. 0,1390 ha, 5773/9 o pow. 0,1148 ha, objęte księgą wieczystą KW nr PR1L/00042240/6 oraz jako działki stanowiące drogi wewnętrzne, oznaczone numerami: 1463/3 o pow. 0,0109 ha, 5773/1 o pow. 0,1831 ha i 1464 o pow. 0,2390 ha.

Przyczyną odwołania przetargu na sprzedaż przedmiotowych działek jest podanie w ogłoszeniu o przetargu niepełnej informacji. Ogłoszenie wymaga uzupełnienia wysokości wadium i minimalnego postąpienia w stosunku do działek stanowiących drogi wewnętrzne. W ogłoszeniu o przetargu w stosunku do działek budowlanych podano oprócz cen wywoławczych również wysokość wadium i minimalne postąpienie. Natomiast do działek stanowiących drogi wewnętrzne podano tylko ceny wywoławcze bez podania wysokości wadium i minimalnego postąpienia.

W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej tj. ulicy Adama Mickiewicza (działka nr 1450) sprzedaż działek budowlanych nastąpi wraz ze zbyciem udziału w prawie do działek gruntu stanowiącego drogi wewnętrzne.

 

Odwołanie przetargu

Drukuj