Starosta Józef Michalik- “Starostą 20-lecia”

Starosta lubaczowski Józef Michalik został wyróżniony Honorową Statuetką Związku Powiatów Polskich oraz tytułem “Starosta 20-lecia”, 11 września br. podczas Uroczystej Gali Jubileuszowej  na Zamku Królewskim w Warszawie.  Związek Powiatów Polskich uhonorował w ten sposób samorządowców, którzy aktywnie uczestniczyli w chwili przekazywania Aktów Erekcyjnych powiatom, a następnie przez lata-aż do dziś- pełnią z sukcesami swoją funkcję. Tytuły i statuetki otrzymało 20 starostów i prezydentów z całej Polski.

 

Jubileuszowe zgromadzenie ZPP odbyło się po latach znów na Zamku Królewskim, czyli w miejscu, gdzie 20 lat temu uroczyście wręczano Akty erekcyjne przedstawicielom wszystkich powiatów. Również  20 lat temu, 5 czerwca 1998 roku, uchwalona została ustawa o samorządzie powiatowym.

Przyznająca tytuł “Starosty 20-lecia” Kapituła doceniła starostę Józefa Michalika i powiat lubaczowski m.in. za zaangażowanie w budowę nowego szpitala w Lubaczowie,  poprawę bazy szkół ponadgimnazjalnych w całym powiecie czy modernizację ponad 350 km dróg. Jako jedno z największych osiągnięć Kapituła wskazała realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej- ” e-Przyspieszenie w powiecie lubaczowskim”, dzięki któremu m.in. zbudowano bezprzewodową sieć dostępu do internetu. Nie bez znaczenia były też nagrody, które przez ostatnie 20 lat otrzymał lubaczowski starosta, wśród nich m.in. nagroda im. G. Palki (2014 rok) za wybitne zasługi dla rozwoju samorządności terytorialnej, Srebrna Odznaka Honorowa  Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych (2010), Podkarpacka Nagroda Samorządowa dla Najlepszego Starosty w Województwie Podkarpackim (2008,2009 i 2014 rok), Brązowy Krzyż Zasługi  czy Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa oraz wiele innych.

W czasie swojej pracy samorządowej na rzecz powiatu lubaczowskiego, J. Michalik pełnił także funkcje m.in. przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego, wiceprzewodniczącego Zarządu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych oraz członka Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecnie jest też Prezesem Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lubaczowie.

 

 

Drukuj