Światowy Dzień Walki z Cukrzycą w Lubaczowie

W sobotę 20. listopada Polskie Stowarzyszenie Diabetyków- Powiatowo Miejskie Koło nr 12 w Lubaczowie obchodziło Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. W okolicznościowym spotkaniu  w internacie Zespołu Szkół w Lubaczowie, Samorząd Powiatu Lubaczowskiego reprezentowała pani Barbara Broź- Wicestarosta Lubaczowski.

W tym roku Polskie Stowarzyszenie Diabetyków obchodzi 40- lecie działalności. Organizacja powstała z inicjatywy oddolnej pacjentów w 1981 roku. Pacjenci postanowili wziąć sprawy we własne ręce i zjednoczyć się dla własnego dobra. Udało im się to bardzo skutecznie. Dziś, po czterdziestu latach, założona wtedy organizacja  jest jedną z największych w Polsce. Liczy prawie 60 tys. członków zrzeszonych w około 350 oddziałach i kołach na terenie całego kraju.

W lubaczowskich obchodach jubileuszu uczestniczyli członkowie kół PSD z Przemyśla,
Rzeszowa, Oleszyc, Cieszanowa i Lubaczowa oraz zaproszeni goście, m.in. pan Andrzej Nepelski- Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Dyrektor Zespołu Szkół w Lubaczowie, pan  Janusz Waldemar Zubrzycki- Zastępca Burmistrza Miasta Lubaczowa, pani Beata Zadworna- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, pani Maria Oleszycka- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie, pani Izabela Krzaczkowska- Szychter- Kierownik WTZ w Oleszycach oraz ks. Sławomir Skowroński z Parafii Konkatedralnej w Lubaczowie.

Spotkanie było okazją do wręczenia odznak Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
oraz okolicznościowych medali, podzielenia się doświadczeniami z pracy kół w ostatnim roku, wspomnień i edukacji. Z prelekcją na temat nowinek dotyczących zapobiegania i leczenia cukrzycy wystąpiła prezes Koła PSD w Oleszycach, pani Maria Powroźnik.

Okolicznościowym medalem „40-lecie powstania PSD” zostali uhonorowani: pan Zenon Swatek -Starosta Lubaczowski, pan Andrzej Nepelski- Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, pan Krzysztof Szpyt- Burmistrz Miasta Lubaczowa, pan Wiesław Kapel- Wójt Gminy Lubaczów, ks. Andrzej Stopyra- Dziekan Lubaczowski, pani Beata Zadworna- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, pani Katarzyna Pelc- Antonik- Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie, pan Andrzej Kindrat- Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie, pan Zygmunt Florczak- prezes koła Polskiego Związku Niewidomych w Lubaczowie, pan Andrzej Świątek, pan Arkadiusz Markiewicz, pan Ryszard Kamiński, pan Tadeusz Mrzygłód, pan Stanisław Gemzik, pani Paulina Kopciuch, pani Barbara Zagrodzka, Pani Halina Knap, pani Albina Ratowska, pan Mikołaj Cozac, pan Andrzej Kosior oraz pani Regina Adamowicz.

Starosta Lubaczowski na ręce prezes Powiatowo- Miejskiego Koła Terenowego nr 12 w Lubaczowie, pani Stanisławy Woszczak, skierował okolicznościowe życzenia:

„Obchodzony dziś w Lubaczowie Światowy Dzień Walki z Cukrzycą jest doskonałą okazją do podziękowania za prężną działalność Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków- Powiatowo- Miejskiego Koło Terenowe nr 12 w Lubaczowie oraz wspieranie diabetyków z terenu Powiatu Lubaczowskiego, zwłaszcza w tak trudnym dla nas wszystkich czasie pandemii.

   Cukrzyca stała się chorobą cywilizacyjną naszych czasów i dotyka coraz większą część społeczeństwa. Dlatego tak cenne są Państwa działania edukacyjne, otwartość oraz uczestnictwo w życiu społecznym, za które również dziękuję.

     W imieniu własnym oraz Zarządu Powiatu Lubaczowskiego życzę zdrowia, wszelkiej pomyślności, motywacji do dalszych działań i realizacji celów”.

Drukuj