Ulica Mickiewicza już po przebudowie

Zakończyły się prace przy przebudowie ul. Mickiewicza w Lubaczowie. Kierowcy mogą już poruszać się po nowej nawierzchni bez utrudnień w ruchu.

Inwestycja została zrealizowana w ramach zadania pn. “Przebudowa ciągu dróg powiatowych w Lubaczowie: Nr 1684R ul. Konopnickiej w km 0+591 – 0+706, ul. Mickiewicza w km 0+000 – 0+506 oraz nr 1685R ul. Krasińskiego w km 0+000 – 0+259”.

Przedsięwzięcie obejmowało wykonanie przebudowy drogi, chodników, a także przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowę nowych i przebudowę nawierzchni istniejących zatok postojowych, przebudowę 3 skrzyżowań.

Na ulicy Mickiewicza przebudowano odcinek o długości 506 m.

Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych: 1.572.790,00 zł

Środki Powiatu Lubaczowskiego: 642.770,98zł.

Środki Gminy Miejskiej Lubaczów: 968.247, 18zł. (w tym wydatki niekwalifikowane związane z przebudową kanalizacji sanitarnej  w obrębie ul. Konopnickiej w Lubaczowie i rozbudową sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Baziaka – Kopernika w Lubaczowie).

Całkowita wartość inwestycji wraz z wydatkami niekwalifikowanymi: 3.183.808,16 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego trwała od 23.09.2020 r. do 23.09.2021 r.

Przy okazji przebudowy ul. Mickiewicza, dzięki współdziałaniu Powiatu Lubaczowskiego  i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaczowie,  udało się także wyremontować miejsca postojowe przed budynkiem administracyjnym przy ul. Mickiewicza 45.

 

Stan sprzed przebudowy:

Tak ulica wygląda teraz:

 

Drukuj