Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego

W dniu 20 sierpnia 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. W wyniku postępowania egzaminacyjnego przeprowadzonego przed komisją powołaną przez Zarząd Powiatu w Lubaczowie, 6 nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Powiat Lubaczowski zdało egzamin, uzyskując tym samym stopień nauczyciela mianowanego.

Starosta Lubaczowski Pan Zenon Swatek oraz Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Pan Mariusz Pieróg uroczyście wręczyli akty nadania stopnia awansu zawodowego:

  • Pani Elżbiecie Renacie Rozner nauczycielowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie,
  • Pani Annie Marii Rudzińskiej nauczycielowi Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie,
  • Pani Dorocie Agnieszce Młodzińskiej nauczycielowi Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie,
  • Pani Dorocie Annie Wójciak nauczycielowi Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie,
  • Pani Annie Katarzynie Broda nauczycielowi Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie,
  • Panu Tomaszowi Karolowi Małeckiemu nauczycielowi Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie.

Akt nadania stopnia awansu zawodowego świadczy o pogłębianiu przez nauczycieli wiedzy i umiejętności oraz o ich rozwoju zawodowym.

Serdecznie gratulujemy awansu oraz życzymy satysfakcji z osiągnięć w pracy zawodowej, a także dalszych sukcesów i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

Drukuj