Ważna informacja dla klientów PUP

W związku z istniejącą sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie zwraca się z prośbą o ograniczenie przez osoby korzystające z usług PUP, kontaktów osobistych do niezbędnego minimum.
Pracodawcy:
zalecamy korzystanie z narzędzi teleinformatycznych. Większość wniosków i innych dokumentów można złożyć za pośrednictwem portalu praca.gov.pl, poprzez EPUAP lub pocztą elektroniczną: pup@puplubaczow.pl.
Mniej istotne sprawy, nie wymagające podpisu można przesyłać drogą mailową. Można również korzystać z poczty tradycyjnej. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny.

Bezrobotni i poszukujący pracy:

  1.     Rejestracja – zalecamy rejestrację elektroniczną za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.
  2.     Wizyty – wizyty związane z potwierdzeniem gotowości do pracy mogą zostać zastąpione kontaktem telefonicznym. Doradcy klienta skontaktują się z osobami, które podały w urzędzie numer telefonu przed terminem wizyty i ustalą szczegóły. W razie braku takiego kontaktu przed terminem wizyty, można zadzwonić samodzielnie.
  3.     Wyrejestrowania – zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: pup@puplubaczow.pl.
  4.     Wystawianie zaświadczeń – na pisemny wniosek drogą elektroniczną: pup@puplubaczow.pl lub pocztą tradycyjną.
  5.     W każdej innej sprawie prosimy, jeśli to możliwe, o kontakt telefoniczny. Nr telefonu do kontaktu: 16 632 08 51, 16 632 08 52, 16 632 13 86 lub numery telefonów komórkowych, które otrzymaliście Państwo od swoich doradców klienta.

Wiele spraw można załatwić zdalnie za pośrednictwem portalu praca.gov.pl, EPUAP, pocztą elektroniczną: pup@puplubaczow.pl lub pocztą tradycyjną.

źródło: PUP w Lubaczowie

Drukuj