Wernisaż wystawy „Samarytanie z Markowej”

Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie w imieniu organizatorów zaprasza na wernisaż wystawy pt. „Samarytanie z Markowej. Ulmowie – Polacy zamordowani przez Niemców za pomoc Żydom”. Otwarcie odbędzie się 27 stycznia 2020 r. godz. 17.00. w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie. Wystawę otworzy pracownik Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – Specjalista ds. Edukacji i Upowszechniania pan Jakub Pawłowski.

Wystawa prezentuje historię rodziny Ulmów z Markowej, oraz przykłady ratowania przedstawicieli społeczności Żydowskiej w województwie podkarpackim. Treści zobrazowano między innymi dokumentami i zdjęciami ilustrującymi historię polskiej i żydowskiej społeczności Markowej, a także realia okupacji niemieckiej w Polsce, podczas której każdemu, kto pomagał Żydom, groziła kara śmierci. Wystawę zamykają dokumenty z procesu beatyfikacyjnego rodziny Ulmów oraz dyplom przyznający Wiktorii i Józefowi tytuł Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

Drukuj