Weź udział w lidze NGOs!

Liga NGOs to innowacyjny program, którego celem jest rozwój, upowszechnianie i promowanie wartości społeczeństwa obywatelskiego. Program obejmuje 7 weekendowych zjazdów w Warszawie, wolontariat oraz Summer School. Udział w Lidze jest bezpłatny!

Zajęcia są prowadzone przez liderów organizacji społecznych, polityków, influencerów oraz ekspertów wspierających działalność trzeciego sektora. Udział w nich zwiększa kompetencje uczestników w zakresie funkcjonowania mechanizmów demokratycznego państwa prawnego. Po ukończeniu programu uczestnicy otrzymają certyfikat.

Zgłoszenia są przyjmowane do 1. października. Organizatorem zajęć jest Fundacja Życie.

Szczegóły, a także formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.ligangos.pl

Drukuj