WIOŚ przypomina- nie wypalaj traw!

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przypomina, że zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, zabrania się wypalania łąk, pastwisk nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.

Ponadto warto pamiętać o tym, że wypalanie traw i łąk nie daje żadnych korzyści, przynosi tylko szkody dla przyrody i człowieka. Pozbawienie gleby naturalnej pokrywy roślinnej powoduje przyspieszenie jej erozji i wyjałowienie. Pozbawiona pokrywy roślinnej gleba jest bezbronna wobec działania czynników atmosferycznych – promieni słonecznych, wiatru, opadów. W płomieniach giną nie tylko suche trawy, ale cały system korzeniowy, flora oraz bakterie i grzyby – zniszczeniu ulega całe bogactwo przyrody. Roślinność ulegająca naturalnemu rozkładowi użyźnia glebę, podczas gdy popioły spalonych traw są praktycznie bezużyteczne. Wypalanie powoduje również lokalne zanieczyszczenie powietrza.  Płonące łąki stanowią również zagrożenie dla siedzib ludzkich – domów, budynków gospodarczych, zakładów przemysłowych, itd.

Zachęcamy do zapoznania się z ulotką informacyjną WIOŚ:

https://wios.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2015/05/wypalanie-traw.pdf

 

 

 

Drukuj