Witaj majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie!

229 lat temu, w 1791 roku Sejm Czteroletni  po burzliwej debacie uchwalił Konstytucję 3 maja. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie ustawa regulująca organizację władz państwowych, a także prawa i obowiązki obywateli. W niedzielę 3 maja w Lubaczowie, samorządowcy (wśród nich Wicestarosta Paweł Głaz), kombatanci i harcerze uczcili kolejną rocznicę jej uchwalenia. W uroczystości uczestniczyła także Poseł Teresa Pamuła.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja jest świętem ustanowionym w 1919 roku. W okresie PRL  nie można było publicznie go obchodzić, a ponownie stało się świętem państwowym w 1990 roku.

W tym roku lubaczowskie obchody-  ze względu na trwająca epidemię, zorganizowane mniej uroczyście niż w poprzednich latach- rozpoczęła msza św. w intencji Ojczyzny w lubaczowskiej Konkatedrze. Przewodniczył jej dziekan lubaczowski ks. Andrzej Stopyra. Po nabożeństwie delegacje przeszły pod Pomnik Niepodległości, gdzie złożyły okolicznościowe wiązanki kwiatów.

W niedzielę świętowała cała Polska, choć ze względu na epidemię nie tak hucznie jak dotąd. Znaczna część 3-cio majowych inicjatyw została również przeniesiona do internetu.

Z okolicznościową przemową z okazji 229-rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-maja wystąpił Prezydent Andrzej Duda:

(…) Historia pozytywnie oceniła dzieło 3 maja – jako swoisty testament I Rzeczypospolitej, mówiący o konieczności zjednoczenia całego narodu w budowaniu dobra wspólnego, w podejmowaniu dlań wyrzeczeń i braniu odpowiedzialności za własne państwo. Ponad wszelką wątpliwość Konstytucję uchwalono w imię niepodległości.

Myślimy o tym w dniu 3 maja, jako obywatele Polski na powrót wolnej, niepodległej, suwerennej, opartej na własnej Konstytucji, która wszystkich nas obowiązuje. Myślimy o tym w szczególnym czasie trwających obchodów jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości oraz obrony i odbudowy odrodzonej II Rzeczypospolitej. Wreszcie, myślimy o tym, gdy nasz kraj zmaga się z nieznanym od dawna zagrożeniem: światową pandemią koronawirusa. I właśnie w tym obecnym trudnym czasie potrzebujemy ładu, porządku, jedności, które chroni i zabezpiecza Konstytucja – po to, by państwo mogło dalej sprawnie przeciwdziałać epidemii, broniąc bezpieczeństwa obywateli zarówno w wymiarze zdrowia i życia, jak też w wymiarze gospodarczym: zachowania miejsc pracy i wsparcia polskich przedsiębiorstw (…)

Z całym wystąpieniem Prezydenta można się zapoznać tutaj.

Również 3. maja Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski  abp Stanisław Gądecki zawierzył na Jasnej Górze Polskę  Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski. W tym samym dniu wieczorem ulicami Lubaczowa przeszła procesja z obrazem Matki Bożej Łaskawej Królowej Polski w intencji Ojczyzny i miasta, o zachowanie od skutków epidemii. Na zakończenie  w Sanktuarium dokonano odnowienia Milenijnego Aktu oddania Polski w Macierzyńską Niewolę Maryi, Matki Kościoła.

 

 

Fot. M.Materniak

Tekst. I.Buczko

Drukuj