Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Wizyta w partnerskim Powiecie Saarpfalz

W dniach 4-8 lipca starosta Lubaczowski Zenon Swatek wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Józefem Ozimkiem na zaproszenie Starosty Powiatu Saarpfalz Theophila Gallo,  gościli w partnerskim Powiecie Saarpfalz w Niemczech. Głównym celem wizyty, którą złożyli również inni przedstawiciele powiatów polskich i ukraińskich, położonych wzdłuż granicy, było podpisanie „Międzynarodowego sojuszu na rzecz pokoju i wspólnoty w Europie”.

Sojusz jest wynikiem partnerskich starań Powiatu Saarpfalz i stanowi uznanie oraz uhonorowanie długoletnich, transgranicznych kooperacji powiatu i wszystkich uczestników spotkania. Dokument ma wspierać obywatelski udział w promocji idei Trójkąta Weimarskiego oraz wspólnej Europy, a przez to przyczyniać się do trwałego pokoju i dobra narodów
w Europie.

Swoje podpisy pod sojuszem złożyli m.in. Prezes Krajowej Rady Powiatów Reinhard Sager, Prezes Związku Powiatów Polskich Andrzej Płonka, Prezes CEPLI (europejskiej  konfederacji grupującej krajowe stowarzyszenia reprezentujące władze lokalne pośredniego szczebla (powiaty) z sześciu krajów europejskich (Belgii, Francji, Niemiec, Włoch, Polski i Rumunii) oraz dwie europejskie sieci pośrednich władz lokalnych: Arco Latino i Partenalia), starostowie: ostrzeszowski, jarosławski, łańcucki, krakowski, przemyski, łańcucki
i lubaczowski, Starosta Powiatu Saarpfalz  Theophil Gallo oraz przedstawiciele rejonu lwowskiego.

Kolejnym krokiem ma być m.in. rewizyta niemieckich partnerów w Powiecie Lubaczowskim. To robocze spotkanie ma być poświęcone możliwości współpracy transgranicznej- a zwłaszcza gospodarczej- samorządów.

 

 

 

Drukuj