Wojewódzkie ćwiczenia ratownicze ”LUBACZÓW 2019″

4 i 5 września br. na terenie powiatu lubaczowskiego zostały zorganizowane i przeprowadzone dwuetapowe ćwiczenia wojewódzkie w zakresie doskonalenia organizacji działań ratowniczych podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz służb i podmiotów ratowniczych współdziałających z systemem, pod kryptonimem „LUBACZÓW 2019”.

Ćwiczenia aplikacyjno-sztabowe przeprowadzone zostały w dniu 4 września w komendzie powiatowej PSP w Lubaczowie. Założenie zostało wypracowane przez wydział operacyjny komendy wojewódzkiej PSP w Rzeszowie. Pracę sztabu zorganizowano w oparciu o infrastrukturę komendy powiatowej PSP w Lubaczowie.

5 września zrealizowano ćwiczenia praktyczne na terenie kopalni siarki „Basznia II”, stacji kolejowej „Basznia” w gminie Lubaczów.

Cele ćwiczenia:

 1. doskonalenie współdziałania sił ratowniczych – jednostek ochrony przeciwpożarowej z powiatów: lubaczowskiego, przemyskiego, jarosławskiego, przeworskiego, leżajskiego, rzeszowskiego, tarnobrzeskiego i stalowowolskiego,

 2. sprawdzenie oraz doskonalenie umiejętności dowodzenia związkami taktycznymi przez kadrę dowódczą PSP,

 3. rozwijanie umiejętności organizacji sztabu w zakresie przygotowania wariantów decyzji dla kierującego działaniem ratowniczym, zabezpieczenia logistycznego, wsparcia przez inne służby i instytucje w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań,

 4. doskonalenie alarmowania, dysponowania, koncentracji i przemieszczania dużej ilości sił i środków ksrg,

 5. sprawdzenie praktyczne metod organizacji i prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych obejmujących swoim zakresem:

  • gaszenia pożaru składowiska siarki granulowanej z rozszczelnieniem rurociągu z płynną siarką,

  • udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz prowadzenie ewakuacji poszkodowanych ze stref zagrożenia,

  • udzielania pomocy ofiarom wypadków i katastrof w komunikacji kolejowej,

  • budowę układów pompowo-wężowych zaopatrzenia wodnego w oparciu
   o możliwości taktyczno-techniczne plutonu wsparcia kompanii gaśniczej COO „RESOVIA”,

 6. doskonalenie organizacji łączności dowodzenia i współdziałania na potrzeby działań ratowniczych z użyciem dużej ilości sił i środków,

 7. utrwalenie zasad BHP oraz taktyki prowadzenia działań ratowniczych
  z zakresu podstawowego i specjalistycznego.

Ćwiczenie praktyczne obejmowało następujące założenia:

Epizod I

W wyniku uszkodzenia przenośnika taśmowego dochodzi do pożaru taśmy przenośnika i transportowanej siarki w wiacie przeznaczonej do magazynowania siarki granulowanej. Pożar w krótkim czasie obejmuje połowę pryzmy z siarką. Wydziela się toksyczny dym, który kieruje się w stronę miejscowości Podlesie. Operator wózka widłowego widząc przemieszczający się dym w panice uderza wózkiem w rurociąg z płynną siarką uszkadzając go. Dwaj pracownicy próbując wydostać nieprzytomnego operatora z wózka zostają oparzeni płynną siarką wydobywającą się z dużą intensywnością z rurociągu. W tym samym czasie podczas rozładunku butli z acetylenem dochodzi do jej upadku na utwardzone podłoże. Butla roztrzaskuje stopę pracownika.

Epizod II

Stanowisko kierowania komendanta powiatowego PSP w Lubaczowie otrzymuje zgłoszenie, że podczas przejazdu składu kolejowego do Horyńca Zdroju przez miejscowość Basznia Dolna dochodzi do odpięcia się trzech wagonów towarowych, które z dużą prędkością uderzają w pojazdy samochodowe na przejeździe kolejowym, na drodze wojewódzkiej nr 867. W wyniku uderzenia samochody zostają przemieszczone torowiskiem za stację w Baszni Dolnej w kierunku Lubaczowa. W pojazdach zostają uwięzione osoby, a z wagonu wypadają beczki z których rozlewa się brunatna ciecz. Dochodzi do pożaru rozlewiska i dwóch wagonów towarowych

Epizod III

Budowa układów pompowo-wężowych zaopatrzenia wodnego w oparciu
o możliwości taktyczno-techniczne plutonu wsparcia kompanii gaśniczej Centralnego Odwodu Operacyjnego „RESOVIA”. Przećwiczone zostały dwa warianty przepompowywania wody na dystansie 1500 m przy wykorzystaniu pomp i zbiorników wody.

Organizatorem ćwiczenia była komenda wojewódzka PSP w Rzeszowie przy współudziale komendy powiatowej PSP w Lubaczowie.

W ćwiczeniach brały udział również służby, podmioty i instytucje współdziałające: przedstawiciele Polskich Kolei Państwowych S.A., Straż Ochrony Kolei, pracownicy kopalni siarki „Basznia II”, zespoły Państwowego Ratownictwa Medycznego z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przemyśla, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, zarządzania kryzysowego szczebla gminnego oraz Służba Leśna

W ćwiczeniach praktycznych wzięło udział 25 zastępów z PSP i OSP. Łącznie w ćwiczeniach udział wzięło 159 osób.

Realizację założeń praktycznych w poszczególnych epizodach obserwowali: bryg. Andrzej Marczenia oraz st. bryg. Daniel Dryniak – zastępcy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Podczas ćwiczeń na miejsce przybyli również zaproszeni goście: Anna Schmidt‑Rodziewicz – Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Zenon Swatek – starosta powiatu lubaczowskiego oraz wójtowie, burmistrzowie miast i gmin z terenu powiatu lubaczowskiego, komendanci służb współpracujących, komendanci powiatowi i miejscy PSP z powiatów sąsiednich oraz kierownictwo stacji pogotowia ratunkowego i służb leśnych.

Opracował:  kpt. Wojciech Wus, KP PSP Lubaczów
Zdjęcia: KP PSP Lubaczów, fotografie z drona – KP PSP Przeworsk

Drukuj