Wojewódzkie ćwiczenie obronne pk. “BIESZCZADY-19”

W dniach 17-19 czerwca 2019 r. w powiecie lubaczowskim zostały przeprowadzone wojewódzkie ćwiczenie obronne pk. “BIESZCZADY-19”, obejmujące ewakuację zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

Wojewódzkie ćwiczenie obronne pk. BIESZCZADY-19 nt. „Kierowanie realizacją zadań operacyjnych wsparcia przez administrację publiczną Sił Zbrojnych RP i sojuszniczych sił wzmocnienia w warunkach wyższych stanów gotowości obronnej państwa” jest integralną częścią ćwiczenia taktycznego z wojskami pod kryptonimem DRAGON-1- największego ćwiczenia organizowanego przez Polskę w 2019 roku i jednego z kluczowych wydarzeń szkoleniowych w bieżącym roku na wschodniej flance NATO.

W ćwiczeniu wzięli udział członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, pracownicy Starostwa Powiatowego w Lubaczowie zajmujący się sprawami obronnymi, pracownicy urzędów miast i gmin, Gospodarstwa Lokalowego oraz  Muzeum Kresów w Lubaczowie, gdzie 19 czerwca 2019 r. został przeprowadzony epizod praktyczny ćwiczenia – ewakuacja zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie. Kolejnym epizodem praktycznym ćwiczenia była próbna ewakuacja Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego w Lubaczowie. Epizody praktyczne miały na celu zgranie elementów administracji rządowej i samorządowej, realizującej zadania z zakresu wsparcia Sił Zbrojnych RP i Sojuszniczych Sił Wzmocnienia w sytuacji przygotowania i prowadzenia przez nich działań operacyjnych.

 

Opracowanie: I. Buczko

Foto: A. Rychlewski/ Muzeum Kresów w Lubaczowie

Drukuj