Wręczono certyfikaty UNESCO Rezerwatu Biosfery “Roztocze”

W ramach dni otwartych Roztoczańskiego Parku Narodowego w Roztoczańskim Centrum Naukowo-Edukacyjnym RPN w dniu 7 sierpnia wręczono certyfikaty UNESCO dla wszystkich sygnatariuszy Listu Intencyjnego Rezerwatu Biosfery “Roztocze”. Znaleźli się wśród nich: Powiat Lubaczowski, Gmina Cieszanów, Gmina Narol, Gmina Horyniec-Zdrój oraz Nadleśnictwa: Narol i Lubaczów.

Głównym celem TRB „Roztocze” jest kreowanie zrównoważonych relacji między ludźmi i biosferą w obszarze Roztocza po obu stronach granicy oraz rozwoju społeczno-gospodarczego sprzyjającego budowaniu tożsamości kulturowej regionu. Prestiżowy status rezerwatu biosfery jest szansą na lepszą promocję regionu Roztocza i daje możliwość skuteczniejszego pozyskiwania  funduszy na ochronę dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, turystykę oraz szeroko rozumianą infrastrukturę.

Certyfikaty wręczył przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa oraz Prezes Zarządu Euroregion Roztocze- Wojciech Żukowski. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej z Ukrainy, poseł na Sejm RP Beata Strzałka, JM Rektor Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, samorządowcy z województwa podkarpackiego i lubelskiego, dyrektorzy Lasów Państwowych, przedstawiciele organizacji turystycznych i przedsiębiorcy.

Podczas spotkania został również zaproponowany skład Komitetu Sterującego oraz siedziba sekretariatu Rezerwatu Biosfery “Roztocze”.

 

 

Drukuj