XVI Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie

Uprzejmie zapraszam na XVI Sesję  Rady Powiatu w Lubaczowie, która odbędzie się w dniu  30 grudnia 2019r. o godz.10:00 w budynku Starostwa Powiatowego  w Lubaczowie, w sali narad nr 13, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z  XV Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
 5. Informacja Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie  w  sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2019 r.
 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie budżetu Powiatu Lubaczowskiego na 2020r.
 8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubaczowskiego na lata 2020-2030.
 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady na 2020r.
 10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przebudowy chodnika dla pieszych przy ul. Skorupki w Cieszanowie w ciągu drogi powiatowej nr 1648R Moszczanica- Niemstów- Cieszanów.
 12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1648R Moszczanica- Niemstów- Cieszanów w miejscowości Niemstów.
 13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie rozstrzygnięcia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego z dnia 28 listopada 2019r. Pani Renaty Sutor.
 14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie rozstrzygnięcia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego z dnia 6 grudnia 2019r. Pani Renaty Sutor.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad. 

  Przewodniczący Rady Powiatu

  mgr Marta Tabaczek

   

Drukuj