XVIII Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie

Uprzejmie zapraszam na XVIII Sesję  Rady Powiatu w Lubaczowie, która odbędzie się w dniu  10 lutego 2020r. o godz. 12:30 w budynku Starostwa Powiatowego  w Lubaczowie, w sali narad nr 13, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  1. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wytypowania dwóch przedstawicieli Rady Powiatu do składu Zgromadzenia Związku Powiatowo – Gminnego „Ziemia Lubaczowska”.
  2. Interpelacje i zapytania radnych.
  3. Wnioski o oświadczenia radnych.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie obrad.
Drukuj