Euroregion Karpacki zaprasza na spotkanie informacyjne

W związku z rozpoczęciem prac nad utworzeniem Transgranicznego Obszaru Funkcjonalnego „Brama Przemyska” obejmującego po stronie polskiej terytorium powiatów: lubaczowskiego, jarosławskiego, przeworskiego, przemyskiego oraz Miasta na prawach powiatu Przemyśl, a po stronie ukraińskiej: rejonów: Mościcki, Jaworowski, Drohobycki, Samborski, Starostwo Powiatowe w Lubaczowie wraz ze Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska zaprasza na spotkanie informacyjne dla partnerów z obszaru powiatu lubaczowskiego. Spotkanie odbędzie się w dniu 7- ego lutego br w sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie w godzinach 10.00 – 13.00.

Podczas spotkania przedstawione będą również mechanizmy projektowania produktu turystycznego dla obszaru powiatu w ramach Marki Karpackiej CARPATHIA.

Program:

  1. Transgraniczny Obszar Funkcjonalny „Brama Przemyska”

– założenia

– struktury i mechanizmy współpracy

– plan pracy

  1. System i mechanizmy koordynacji przygotowania produktów turystycznych Marki CARPATHIA dla obszaru powiatu lubaczowskiego
  2. Dyskusja – ustalenia robocze

Spotkanie poprowadzą przedstawiciele Biura Euroregionu Karpackiego z Rzeszowa.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie przedstawicieli gmin z obszaru powiatu oraz przedstawicieli kluczowych partnerów gospodarczych, społecznych i pozarządowych.

Drukuj