Podsumowanie stycznia [film]

Zapraszamy na filmowe podsumowanie wydarzeń, organizowanych/współorganizowanych w styczniu przez Powiat Lubaczowski oraz jego jednostki, a także z uroczystości, w których uczestniczył Starosta Lubaczowski.

Drukuj