Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zarząd Powiatu z wotum zaufania i absolutorium

Podczas III sesji Rady Powiatu w Lubaczowie w dniu 24 czerwca br. po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie Powiatu Lubaczowskiego za 2023 rok, Rada Powiatu jednogłośnie udzieliła wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Lubaczowie ze Starostą Lubaczowskim Barbarą Broź na czele.

Z raportem można się zapoznać tutaj: https://bip.powiatlubaczowski.pl/1535,raport-o-stanie…

Rada Powiatu w Lubaczowie zatwierdziła również przedłożone przez Zarząd Powiatu sprawozdanie finansowe za 2023 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lubaczowskiego za 2023 rok, udzielając Zarządowi Powiatu absolutorium.

 

fot. Archiwum

Drukuj