Projekt – „Gdy rozum śpi budzą się demony”

        Uprzejmie informujemy, że Powiat Lubaczowski/Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie przy współpracy ,,Stowarzyszenia Aktywizacji i Pomocy Osobom z Różnymi Potrzebami Rozwojowymi ,,Roztoczańska Perspektywa”, od 1 września 2022 r. realizuje projekt pn. ,,Gdy rozum śpi budzą się demony” współfinansowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Powiat Lubaczowski w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- edycja 2022 r.

Cel projektu: Zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy i zagrożeń płynących z przemocy oraz poszerzenie wiedzy na temat jej skutków i zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych.

Całkowita wartość projektu: 23 300 zł
Dofinansowanie projektu: 18 600 zł
Wkład własny do projektu: 4 700 zł

Dodatkowe informacje nt. projektu można uzyskać pod tel. (16) 736 27 80, lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, ul. Piłsudskiego 8, pokój nr 1.

Drukuj

Załączniki

Plik Wielkość pliku Pobrania
pdf ZJAWISKO PRZEMOCY W RODZINIE 281 KB 17