Witamy w Powiecie Lubaczowskim!

Nieodpłatna Pomoc Prawna

W związku z nowelizacją ustawy  z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2018 poz. 1467), Starosta Lubaczowski zobowiązany jest do przygotowania listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie, oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. (więcej…)

ŚWIĘTO PRACOWNIKÓW OŚWIATY I …UCZNIÓW

Dzień Edukacji Narodowej w lubaczowskim Zespole Szkół im. gen Józefa Kustronia oprócz tradycyjnych obchodów święta pracowników oświaty a więc uroczystej akademii, wyróżnień zasłużonych pracowników był okazją do podsumowania innych ważnych wydarzeń w życiu szkoły. Ogromnym sukcesem dla szkoły było podpisanie umowy  patronackiej z  Fabryką Maszyn sp. z o.o. w Lubaczowie. (więcej…)

Obwieszczenie

Dyrektor RZGW w Rzeszowie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia dla Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi, na wykonanie urządzeń wodnych.

(więcej…)

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast