Witamy w Powiecie Lubaczowskim!

Święto Odzyskania Niepodległości w Lubaczowie

Wieloletnią tradycją są lubaczowskie spotkania pod Pomnikiem Wolności w kolejne rocznice odzyskania przez Polskę Niepodległości. Tak było też i w tym roku 11 listopada. Hołd poległym w obronie Ojczyzny na przestrzeni wieków, oddali m.in. parlamentarzyści, samorządowcy, kombatanci, harcerze, Strzelcy, uczniowie i mieszkańcy powiatu.  Uroczystość uświetnili  ułani 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. (więcej…)

Rusza nabór w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Już 17. listopada ruszy nabór wniosków w ramach „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2020″. Dotację na projekty angażujące w różny sposób obywateli (związane m.in. z rozwojem wolontariatu, integracją społeczności lokalnej, wspierające rozwój ekonomii społecznej czy realizujące aktywne formy integracji społecznej) mogą otrzymać m.in. organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, spółdzielnie socjalne czy kluby sportowe. Wysokość dotacji to od 20 tys.zł do nawet 120 tys. zł. (więcej…)

Sadzenie drzew miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Już od pięciu lat Samorząd Województwa Podkarpackiego, realizuje Kampanię edukacyjną pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. W jej ramach prowadzone są działania edukacyjne, informacyjne, wydawane są broszury, ale przede wszystkim sadzone są drzewa miododajne. Dzieje się tak w trosce o zwiększanie dostępności pożytków dla pszczół w regionie. (więcej…)