Autor: I. Buczko- Starostwo Powiatowe

Ogłoszenie Starosty Lubaczowskiego w związku z ogniskiem ptasiej grypy w Polsce

W związku z wystąpieniem na terenie Polski  (powiat lubartowski) ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków, istnieje poważne zagrożenie wystąpienia tej choroby w powiecie lubaczowskim.  Stąd apel Starosty Lubaczowskiego do hodowców o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i podjęciu odpowiednich środków bio asekuracji,  minimalizując ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do  gospodarstw. (więcej…)

Przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju na Ukrainę

Zgodnie z ponad 20-letnią tradycją, tuż przed przypadającą 6. stycznia u wyznawców prawosławia i grekokatolików wigilią narodzenia Pana Jezusa, podkarpaccy  harcerze m.in. z lubaczowskiego i jarosławskiego Hufca ZHP, przekazali Betlejemskie Światełko Pokoju naszym sąsiadom z Ukrainy. Uroczystość odbyła się 3. stycznia na przejściu granicznym w Budomierzu. (więcej…)