Sprawy bieżące

Sadzenie drzew miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Już od pięciu lat Samorząd Województwa Podkarpackiego, realizuje Kampanię edukacyjną pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. W jej ramach prowadzone są działania edukacyjne, informacyjne, wydawane są broszury, ale przede wszystkim sadzone są drzewa miododajne. Dzieje się tak w trosce o zwiększanie dostępności pożytków dla pszczół w regionie. (więcej…)

Zaproszenie do współpracy dla stomatologów

Starosta Powiatu Lubaczowskiego zaprasza stomatologów z terenu powiatu do złożenia ofert na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 poz. 1078) na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubaczowski, finansowane ze środków publicznych. (więcej…)

Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie i Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” z Wrocławia będą współpracować

Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie Piotr Zubowski oraz zastępca dyrektora ds. naukowych Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” dr Wojciech Kucharski,  podpisali w dn. 28 października list intencyjny – deklarację o długofalowej współpracy. Jej pierwszym efektem jest przyjazd do Lubaczowa wystawy „Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek”, która prezentowana jest na lubaczowskim Rynku w dniach  28 października – 1 grudnia br. (więcej…)

VIII edycja Programu Stypendialnego

Jeszcze tylko do 8. listopada uczniowie mogą składać wnioski w kolejnej edycji Programu Stypendialnego, organizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji przy Liceum Ogólnokształcącym w Lubaczowie oraz Fundację Banku Spółdzielczego. Na uzdolnionych uczniów czeka w tym roku 9 czeków stypendialnych, w tym 4 stypendia naukowe oraz  dla ucznia uzdolnionego sportowo i o zdolnościach artystycznych. Działania objęte są Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Lubaczowskiego Zenona Swatka. (więcej…)