Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego

Naczelnik Wydziału:

Janusz Wojciechowski

tel.: 16 632 87 26

e-mail: j.wojciechowski@lubaczow.powiat.pl

Z-ca Naczelnika Wydziału A.B.R.:

Jan Wojdyła

tel.: 16 632 87 22

 

 

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast