227. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja w Lubaczowie.

3. maja obchodziliśmy 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. W Lubaczowie całodzienne obchody rozpoczęły się pod Pomnikiem Niepodległości.

Spotkały się tam delegacje władz samorządowych powiatu, miasta i gminy Lubaczów, a także zaproszeni goście z Ukrainy, kombatanci, przedstawiciele szkół i  jednostek prowadzonych przez powiat oraz miasto. Po przemówieniach oraz wręczeniu medali, wszystkie zgromadzone delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości. Monument upamiętnia żołnierzy walczących we wrześniu 1939 r., mieszkańców Lubaczowa i okolic poległych, pomordowanych w latach 1939 – 1956, bohaterów walczących, więzionych i pomordowanych w latach 1939 – 1956 oraz deportowanych i osadzonych w łagrach, obozach koncentracyjnych i więzieniach komunistycznych.

fot. I.Buczko

 

 

Drukuj