80. rocznica wybuchu II wojny światowej

W niedzielę 1. września obchodziliśmy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Jak co roku, uroczystości ją upamiętniające zostały zorganizowane pod pomnikiem Niepodległości w Lubaczowie. Zaprosił na nie Starosta Lubaczowski Zenon Swatek i Burmistrz Miasta Lubaczowa Krzysztof Szpyt.

Zgromadzone na rynku delegacje, w tym m.in. samorządowcy ze Starostą Z. Swatkiem i wiceburmistrzem Lubaczowa Waldemarem Zubrzyckim na czele, przedstawiciele kombatantów, Strzelców, harcerzy, służb mundurowych, uczniów lubaczowskich szkół, reprezentacje jednostek powiatowych i miejskich, mieszkańcy i zaproszeni goście- wśród nich Minister Anna Schmidt-Rodziewicz i Wiceprzewodnicząca Sejmiku Teresa Pamuła- przeszli w uroczystym pochodzie pod Pomnik Niepodległości u zbiegu ulic Kościuszki i Sienkiewicza.

Tam, po okolicznościowych wystąpieniach, wręczono Kombatanckie Gwiazdy  Pamięci “Polska niepodległa 1918”. Gwiazda Pamięci to związkowe odznaczenie kombatanckie, ustanowione  z okazji obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Honoruje ono członków Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, którzy uczestniczyli w wyzwoleniu Polski spod niemieckiej okupacji, a także osoby i podmioty zbiorowe,  zasłużone w dziele upowszechniania i utrwalania tradycji walk wyzwoleńczych. Odznaczenia z rąk Minister Anny Schmidt-Rodziewicz, Starosty Zenona Swateka i Wiceburmistrza Lubaczowa Waldemara Zubrzyckiego odebrali: mjr Ludwik Cybulak, prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko-Gminne w Lubaczowie oraz zastępca prezesa,chor. ZS Eugeniusz Huk.

 

Następnie zgromadzone delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem, po czym wszyscy udali się do Konkatedry na mszę św. w intencji Ojczyzny i poległych w jej obronie.

 

Tekst: I. Buczko

Foto: D. Lorenc

 

Drukuj