Coraz bliżej powstania „Trasy Geoturystycznej Roztocza Wschodniego”

Dyskusjom nad utworzeniem szlaku geoturystycznego, łączącego roztoczańskie tereny powiatu lubaczowskiego i tomaszowskiego, było poświęcone spotkanie konsultacyjno-informacyjne, na które 27. marca do Radruża zaprosił Starosta Lubaczowski oraz Stowarzyszenie Geoturystyczne „Roztocze Wschodnie” z Lubaczowa. 

Organizatorzy zebrali włodarzy oraz przedstawicieli instytucji  z terenu powiatu lubaczowskiego oraz sąsiedniego powiatu tomaszowskiego w woj. lubelskim, którzy w różny sposób promują Rotocze. Jego celem było nawiązanie między nimi współpracy, która mogłaby przyczynić się do stworzenia trasy turystycznej po Roztoczu, opartej na jego potencjale i zasobach geologicznych. Według wstępnych ustaleń geoszlak miałby rozpoczynać się punktem widokowym w Hucie Różanieckiej, a następnie prowadzić turystę m.in. przez rezerwat Bukowy Las, Łówczę, Brusno, Nowiny Horynieckie, Wielki Dział, Źródła Tanwi, Krągły Goraj do Siedlisk w powiecie tomaszowskim, gdzie wyznaczony byłby jego koniec. Po stronie lubaczowskiej szlak liczyłby ok. 100 km.

Zanim uczestnicy rozpoczęli dyskusję o nowej atrakcji turystycznej, zwiedzili perłę wśród zabytków powiatu lubaczowskiego- wpisany na Listę Światowego  Dziedzictwa UNESCO Zespół Cerkiewny w Radrużu.

Jednym z głównych inicjatorów wyznaczenia geoszlaku jest Stowarzyszenie Geoturystyczne „Roztocze Wschodnie” z Lubaczowa, które powstało w styczniu br. Inspiracją do jego działania stało się opracowanie stanowisk geologicznych na Roztoczu, które w 2011 r. wykonali najwybitniejsi naukowcy z dziedziny geologii w Polsce. W wyniku przeprowadzonych badań okazało się, że na terenie Ziemi Lubaczowskiej istnieje ponad siedemdziesiąt obiektów geologicznych ( m.in. geostanowiska,skałki ostańcowe,źródliska czy jaskinie), a najbardziej wyjątkowym miejscem jest klif morza mioceńskiego w Hucie Różanieckiej. Teraz można je z powodzeniem wykorzystać jako atrakcję turystyczną naszego terenu i całego Roztocza Wschodniego, stąd chęć utworzenia nowego produktu turystycznego pod nazwą “Trasa Geoturystyczna Roztocza Wschodniego”.

Szlak może zostać wyznaczony po podpisaniu umów partnerskich między samorządami i organizacjami. Następnie byłby dokładnie oznakowany, a najciekawsze miejsca zostałyby  wzbogacone o małą infrastrukturę turystyczną- podesty i wiaty.  Członkowie lubaczowskiego stowarzyszenia planują także podjęcie starań o utworzenie Geoparku UNESCO na Roztoczu.

Inicjatywnie przychylni są włodarze obu powiatów, którzy zauważyli, że ideą warto zainteresować także marszałków obu województw-podkarpackiego i lubelskiego, by nadać jej odpowiednią, ponadregionalną rangę.  Kolejne spotkanie, tym razem związane m.in. z prezentacją przebiegu geoszlaku po stronie powiatu tomaszowskiego, jest zaplanowane na 16. kwietnia w Suścu.

Drukuj