Dokarmianie zwierzyny leśnej w Powiecie Lubaczowskim

Mroźna i śnieżna zima to trudny okres dla dzikich zwierząt. Pokrywa śnieżna i lód utrudniają im dostęp do pożywienia i wody. Stąd w związku z przypadającym na 11 lutego „Ogólnopolskim dniem dokarmienia zwierzyny leśnej”,  a także trudnymi, zimowymi warunkami panującymi obecnie w lasach, Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 29 stycznia br. zorganizowało akcję „Dzień dokarmiania zwierzyny leśnej na terenie Powiatu Lubaczowskiego”.

Starosta Lubaczowski Zenon Swatek wraz z członkami Koła Łowieckiego „Sarenka”, leśnikami z Wydziału Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki (członkami Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa – koło środowiskowe przy Starostwie Powiatowym w Lubaczowie) oraz przedsiębiorcami branży rolnej, zadbali o to, aby zwierzyna miała łatwiejszy dostęp do karmy. Zaopatrzono paśniki na terenie kompleksu leśnego „Borowa Góra”.  Trafiło do nich siano oraz bogata w wodę marchew, której spożywanie chroni zwierzęta przed jej niedostatkiem. Na lizawkach (drewnianych słupkach) ułożono nowe kostki soli,  która odgrywa dużą rolę w odżywianiu zwierzyny. Do karmników dla ptaków wyłożono natomiast spore zapasy zboża.

Akcja miała na celu ułatwienie dostępu dzikim zwierzętom do karmy w trudnym dla nich okresie, a także zachęcenie mieszkańców powiatu do dokarmiania oraz kształtowanie świadomości na temat potrzeby pomocy zwierzynie leśnej.

Warto pamiętać, że osoby indywidualne, które chcą dokarmiać zwierzęta leśne mogą to robić tylko w porozumieniu z miejscowym przedstawicielem służby leśnej Lasów Państwowych lub przedstawicielem lokalnego koła łowieckiego. Wskażą oni miejsca, gdzie można wyłożyć karmę oraz udzielą wskazówek co do jej rodzaju.

Za pomoc w zorganizowaniu dokarmiania, Starosta Lubaczowski Zenon Swatek składa podziękowania:  Kołu Łowieckiemu „Sarenka” z Lubaczowa, firmie VeggieFresh Sp. z o.o.  z Suchej Woli, Przedsiębiorstwu „Agromal sp.j. Pokrywka J. i Wspólnicy”, Spółdzielni Producenckiej „Kresy” oraz Zakładowi Zbożowemu “PIŁAT” Marcin Piłat.

Drukuj