Dziś Światowy Dzień Mokradeł

2 lutego jest obchodzony Światowy Dzień Mokradeł, któremu w tym roku przyświeca hasło „Mokradła i woda”. Mokradła i tereny podmokłe zajmują około 14 proc. Polski. Są cennymi rezerwuarami wody, ostoją dla zwierzy, a także magazynem dwutlenku węgla, które w obliczu zmian klimatycznych wymagają coraz większej troski ze strony ludzi. W tym roku szczególnie, świętujemy bowiem 50. rocznicę podpisania Konwencji o obszarach wodno-błotnych.

Poprzez obchody Dnia Mokradeł  podkreślane jest znaczenie tych szczególnych obszarów w wymiarze globalnym.

Narastający kryzys wodny, spowodowany działalnością człowieka i zmianami klimatu, zagraża ludziom i przyrodzie. Osuszając mokradła, niszczymy nieodwracalnie zasoby wody, bogaty świat roślin i zwierząt oraz usługi ekosystemowe, które świadczą ekosystemy podmokłe. Mokradła magazynują i oczyszczają wodę, są podstawą globalnej gospodarki, zapewniają nam bezpieczeństwo i dają wyżywienie, a roślinom i zwierzętom oferują miejsce do życia- informuje portal www.lasy.gov.pl.

Możemy mieć wystarczająco dużo wody dla przyrody i dla nas, jeśli:

  • przestaniemy niszczyć, a zaczniemy odtwarzać tereny podmokłe,
  • nie będziemy przegradzać rzek tamami, ani przekraczać wydobycia z warstw wodonośnych,
  • zajmiemy się zanieczyszczeniami, przede wszystkim oczyścimy źródła wody pitnej,
  • zwiększymy efektywność wykorzystania wody, będziemy mądrze użytkować tereny podmokłe,
  • uznamy temat wody i terenów podmokłych za istotny w planach rozwoju i zarządzania zasobami.

 

Na zdjęciach rozlewiska na dopływie Raty, uroczysko Zawałyła, źródła Pałuczy ( wszystkie z terenu Powiatu Lubaczowskiego).

 

Źródło: www.lasy.gov.pl

Fot. Powiat Lubaczowski

 

 

 

Drukuj