Inwestycje w powiecie lubaczowskim- dziś i jutro

W piątek  (24. stycznia) oficjalnie otwarto obwodnicę Lubaczowa, nową ponad 3-kilometrową drogę,  wybudowaną przy udziale środków z RPO Województwa Podkarpackiego. W uroczystości uczestniczyła m.in. Małgorzata Jarosińska Jedynak- minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Władysław Ortyl- marszałek woj. podkarpackiego oraz Zenon Swatek, starosta lubaczowski. Tuż po wydarzeniu, goście spotkali się na konferencji prasowej, poświęconej planowanym  inwestycjom drogowym w powiecie lubaczowskim, której gospodarzem był starosta Z.Swatek.

Konferencja została zorganizowana, by z marszałkiem porozmawiać przede wszystkim o drogach, najważniejszych z punktu widzenia rozwoju powiatu lubaczowskiego. Wszystkim lokalnym samorządom zależy, by powiat lubaczowski mógł konkurować z sąsiednimi terenami w kwestii rozwoju gospodarczego. Dlatego tak istotne są jak najszybsze drogowe działania inwestycyjne i zapewnienie sprawnej komunikacji z powiatem lubaczowskim.

Pierwsza głos zabrała minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, ktora podkreślała, że “każdy ciąg komunikacyjny przekłada się na rozwój gospodarczy, na tworzenie nowych zakładów i miejsc pracy, a także, co ważne – na skomunikowanie z innymi miastami. Otwarta obwodnica to na pewno nie ostatnia inwestycja w powicie lubaczowskim, (…)  a wszystkie  poprawiają jakość życia  mieszkańców, a co najważniejsze- poprawiają bezpieczeństwo każdego uczestnika ruchu drogowego”.

Marszałek W. Ortyl przedstawił prezentację na temat inwestycji komunikacyjnych zrealizowanych oraz planowanych do realizacji w powiecie lubaczowskim z wykorzystaniem środków RPO Województwa Podkarpackiego,a także programów takich jak Polska-Białoruś-Ukraina. Wśród nich znalazły się zrealizowane już obwodnice Oleszyc, Cieszanowa i Lubaczowa, ale także kolejne zaplanowane zadania, m.in. rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec wraz z budową obwodnicy Narola.

I tak w ramach RPO na lata 2014-2020 podpisano 126 umów o dofinansowanie projektów realizowanych na terenie powiatu lubaczowskiego o łącznej wartości ponad 300 mln zł, z czego  wartość dofinansowania przekroczyła 220 mln zł.  Plasuje to powiat lubaczowski w połowie listy wszystkich powiatów województwa podkarpackiego, jeżeli chodzi o wykorzystanie dofinansowań. Wśród inwestycji, oprócz zadań drogowych,  znalazły się także m.in. termomodernizacje budynków, budowa kanalizacji, zakup samochodu dla OSP czy rozwój odnawialnych źródeł energii.

Najważniejsza z punktu widzenia powiatu lubaczowskiego droga z Oleszyc do Jarosławia ma być całościowo zmodernizowana do 2023-2024 roku. Jest ona wpisana w rządowym programie mostowym, jako, że wiąże się z budową nowej przeprawy mostowej na Sanie. Częściowo jest to  inwestycja po nowym śladzie (na odcinku z obwodnicy Jarosławia do Koniaczowa). Obecnie trwa przygotowywanie dokumentacji technicznej na odcinek z Oleszyc do Zapałowa, a najbliższy realizacji jest odcinek Oleszyce – Lipina. 

Marszałek przedstawił także  perspektywę rozwoju dla powiatu lubaczowskiego i Roztocza, zawartą w nowej strategii i w nowym RPO:

Perspektywa dla powiatu lubaczowskiego i dla Roztocza w naszej nowej strategii rozwoju województwa i w nowym Regionalnym Programie Operacyjnym jest obiecująca. Jeżeli chcemy wiedzieć, jak będzie wyglądała przyszłość danego miejsca, to musimy wiedzieć, jaki jest klimat do inwestycji, czyli – czy jest przyjazne środowisko do współpracy z instytucjami, samorządami i ludźmi. To wartość, która ma znaczenie dla przyszłych inwestycji. Ta atmosfera dla inwestycji i współpracy z powiatem lubaczowskim jest dziś bardzo dobra. Śmiało możemy powiedzieć, że będziemy tu inwestować i będziemy rozwijać tu infrastrukturę komunikacyjną, bo jest to miejsce, która posiada potencjał mogący wpłynąć na rozwój całego województwa – mówił marszałek Ortyl.

Nowością  w strategii województwa jest naniesienie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, obejmującego  miasto i gminę Lubaczów. Oznacza to dedykowane środki dla tego miejsca, ale i konieczność porozumienia się samorządów i ustalenia wspólnych, sieciowych działań.

W nowej strategii województwa Lubaczów traktowany jest jako biegun wzrostu, ośrodek o ponadlokalnych funkcjach gospodarczych z potencjałem do obsługi potrzeb północno-wschodniej części województwa. Miasto posiada potencjał do generowania powiązań gospodarczych z Ukrainą, warunki do rozwoju turystyki uzdrowiskowej, kulturowej oraz tranzytowej.

Link do transmisji na żywo z konferencji:

https://www.facebook.com/powiatlubaczowski/videos/212402206590262/

Opracowanie: I. Buczko
Fot.: P. Furgała, A. Pliszka

Drukuj