K. I. Gałczyński bohaterem “Looking for talents” 2019

A wariat to lepszy gość” pod takim hasłem odbyła się X edycja konkursu recytatorskiego, poświęcona poezji K. I. Gałczyńskiego. Uczestniczyli w niej uczniowie ze szkół podstawowych i średnich powiatu lubaczowskiego, którzy prezentowali wiersze poety w języku polskim i wybranym języku obcym. Jubileuszowa edycja była okazją do zaprezentowania historii konkursu, pamiątkowych zdjęć oraz nagrań filmowych,  związanych z wizytą krakowskich poetów Józefa Barana i Ewy Lipskiej, którzy oceniali występy w latach 2015 i 2016

Występy artystyczne młodzieży oceniali jurorzy: Piotr Zubowski- dyrektor Powiatowego Centrum Kultury, Paweł Sroka – aktor rzeszowskiego Teatru Przedmieście, Michał Kurek – aktor teatralny i filmowy, laureat Looking for Talents w 2011 i 2013 roku, Maria Serkis – germanistka oraz Agnieszka Niemiec – anglistka, a galę prowadziła polonistka – Anna Kubrak.

Jubileuszowa edycja była okazją do zaprezentowania historii konkursu, pamiątkowych zdjęć oraz nagrań filmowych,  związanych z wizytą krakowskich poetów Józefa Barana i Ewy Lipskiej, którzy oceniali występy w latach 2015 i 2016. Niezwykłym przeżyciem było spotkanie z laureatem I edycji tego  konkursu Michałem Kurkiem, który podzielił się z młodzieżą swoimi uwagami odnośnie interpretacji tekstu i gry aktorskiej. Cennych wskazówek udzielił także Paweł Sroka, aktor i instruktor teatralny, który znalazł czas na indywidualne rozmowy z uczestnikami konkursu.

Jury po wysłuchaniu 36 recytatorów przyznało nagrody:

w kategorii szkół podstawowych:

I miejsce  – Jan Kaczor, Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaczowie

II miejsce – Łucja Krzych, Szkoła Podstawowa w Horyńcu – Zdroju

III miejsce – Patrycja Szychter, Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaczowie

 

w kategorii szkół średnich :

I miejsce –  Kornelia Prapagic, Zespół Szkół w Lubaczowie

II miejsce – Agnieszka Grochowicz, Zespół Szkół w Oleszycach

III miejsce – Kamil Ratajczak, Zespół Placówek w Lubaczowie

Laureaci uhonorowani zostali cennymi nagrodami rzeczowymi oraz statuetkami, wszyscy uczestnicy otrzymali też okolicznościowe upominki. Fundatorami nagród i pamiątek konkursowych są: Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie, Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie oraz Urząd Miasta i Gminy w Oleszycach. Organizatorzy serdecznie gratulują zwycięzcom, dziękują uczestnikom i ich opiekunom za zaangażowanie w przygotowanie recytacji tekstów Gałczyńskiego, a fundatorom składają podziękowania za wsparcie finansowe konkursu.

 

Źródło: ZS Oleszyce

Zdjęcia: ZS Oleszyce

Drukuj