OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy – Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących mienie Powiatu Lubaczowskiego