Kolejna inwestycja drogowa gotowa do realizacji

W dniu 12.04.2018 r. w dokonano otwarcia ofert w przetargu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1692R Horyniec – Wólka Horyniecka – Kaplisze w km 0+000 – 3+950”

W postępowaniu swoje oferty złożyli:

  1. STRABAG Sp. z o.o. z ceną 3 861 113,31 zł.
  2. Konsorcjum firm PBI Infrastruktura SA i PBI WMB Sp. z o.o. z ceną 3 384 544,54 zł.
  3. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO – MOSTOWYCH Sp. z o.o. Tomaszów Lubelski z ceną 3 112 718,63 zł.

Na realizację przedmiotowej inwestycji zabezpieczony został wkład własny w budżecie Powiatu Lubaczowskiego i Gminy Horyniec – Zdrój stanowiący 50% wartości inwestycji.

Do rozpoczęcia jej realizacji niezbędne jest jednak uzyskanie dodatkowego dofinansowania z budżetu Państwa w ramach złożonego wniosku w wysokości brakujących 50% wartości inwestycji.

Samorządowcy mają nadzieję, że w budżecie Wojewody Podkarpackiego znajdą się dodatkowe środki na sfinansowanie realizacji tego zadania. 

 

Janusz Wojciechowski,naczelnik Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego

Drukuj