Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

LIV Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie

LIV Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie odbędzie się w dniu 18 maja 2023 r. o godz. 14.30 w sali narad nr 13 Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LIII Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
5. Informacja Starosty z pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2015-2022 za 2022 r.
7. Przedstawienie Informacji o środkach finansowych przeznaczonych na zwalczanie bezrobocia w powiecie lubaczowskim w 2023 r.
8. Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej” dla Powiatu Lubaczowskiego za rok 2022.
9. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022.
10. Podjęcie Uchwały Nr LIV/…/2023 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2023 r.
11. Podjęcie Uchwały Nr LIV/…/2023 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym na 2023 r.
12. Podjęcie Uchwały Nr LIV/…/2023 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Lubaczowski porozumienia o współpracy z Powiatem Karkonoskim.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie obrad.

                                                                                                          PRZEWODNICZĄCY RADY
                                                                                                             mgr Marta Tabaczek

Drukuj