Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Powiatowe Święto Strażaka

W niedzielę 14 maja br. na zaproszenie Starosty Lubaczowskiego Zenona Swatka, Prezesa ZOP ZOSP RP w Lubaczowie  dh Leszka Króla oraz Wójta Gminy Horyniec-Zdrój Roberta Serkisa, do Nowin Horynieckich, a następnie do Parku Zdrojowego w Horyńcu-Zdroju przybyli druhowie i drunhy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu całego Powiatu Lubaczowskiego oraz zaproszeni goście. Wspólnie świętowali Powiatowy Dzień Strażaka, który jest wydarzeniem honorującym trud i poświęcenie na co dzień wkładane w tą trudną społeczną służbę przez strażaków- ochotników.

Po polowej mszy św. w wyjątkowym miejscu, jakim są Nowiny Horynieckie, druhny, druhowie oraz zaproszeni goście i mieszkańcy powiatu udali się do Horyńca Zdroju, gdzie spod siedziby tamtejszej OSP przeszli w uroczystym pochodzie, prowadzonym przez Orkiestrę Dętą z Cieszanowa, do Parku Zdrojowego na część oficjalną uroczystości.  Ważnym momentem było wręczenie medali i odznaczeń strażackich, które wyróżnieni druhowie odebrali m.in. z rąk Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, Poseł na Sejm RP Anny Schmidt, Poseł na Sejm Teresy Pamuły, Posła na Sejm RP Mieczysława Kasprzaka oraz Komendanta Powiatowego PSP  w Lubaczowie bryg. Michała Lautenszlegera.

Gospodarze i goście, którzy zabrali głos zgodnie podkreślali, jak niezwykle cenna i wielowymiarowa jest społeczna służba strażaków- ochotników, którzy nie tylko gaszą pożary czy uczestniczą w akcjach ratunkowych, ale także – szczególnie w ostatnich latach, naznaczonych  pandemią, a obecnie wojną na sąsiedniej Ukrainie- byli i są angażowani w wiele akcji pomocowych.

Za tą bezcenną służbę społeczeństwu, stałą gotowość do niesienia pomocy oraz niezwykłą solidarność raz jeszcze dziękujemy!

 

Drukuj