Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Masz problem? Przyjdź do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej!

Masz problem? Jesteś w trudnej sytuacji życiowej i nie stać cię na płatne porady prawne? Możesz skorzystać z darmowej pomocy prawnika, doradcy obywatelskiego lub mediatora. roku 2024  na terenie powiatu lubaczowskiego funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których od 1 stycznia  jest udzielana nieodpłatnie pomoc prawna, świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja.

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.  Osoba fizyczna prowadząca  działalność gospodarczą dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

W celu umówienia wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej należy zgłosić się:

  • osobiście w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów I piętro pok. Nr 6, lub
  • telefonicznie pod numerem telefonu:  (016) 632 87 06 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00  lub

Harmonogramu dyżurów w 2024 roku dla 2  punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Lubaczowskiego:

Punkt nr adres Godziny działania punktu Podmiot prowadzący Zarządca/administrator lokalu Rodzaj punktu
1 ul. Jasna 1

pok. nr 17

37 – 600 Lubaczów

od poniedziałku  do piątku

w godz.

 730 – 1130

Adwokaci, radcowie prawni

 

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie NPP
2 ul. Jasna 1

pok. nr 17

37 – 600 Lubaczów

od poniedziałku  do piątku

w godz.

 1130 – 1530

Organizacja pozarządowa Starostwo Powiatowe w Lubaczowie NPP, NPO,NM

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa oraz informacje na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się na stronie https://bip.powiatlubaczowski.pl/41,xx-nieodplatna-pomoc-prawna

Drukuj