Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych w powiecie

Zgodnie z wieloletnią tradycją końcem lata niepełnosprawni z całego powiatu lubaczowskiego obchodzą lokalnie Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, organizowany m.in. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie. Tak było też i w tym roku. Osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, ich opiekunowie, wychowawcy, przyjaciele, a także przedstawiciele samorządu- wśród nich Starosta Zenon Swatek i Wicestarosta Paweł Głaz- spotkali się 5.września w Kresowej Osadzie.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych został ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa.

Tegoroczne obchody zorganizowało w Baszni Dolnej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych “Razem”. Przyjechali na nie m.in. niepełnosprawni zrzeszeni w Środowiskowych Domach Samopomocy, Warsztatach Terapii Zajęciowej i Domach Pomocy Społecznej z terenu powiatu oraz kierownicy i pracownicy tych jednostek, przedstawiciele jednostek  kształcących osoby z niepełnosprawnościami, a także lubaczowscy samorządowcy. Gościem spotkania był Starosta Lubaczowski Zenon swatek, jak i Wicestarosta Paweł Głaz.

Lubaczowskie obchody Dnia Osób Niepełnosprawnych są zawsze okazją do świetnej zabawy dla jego uczestników i tak też było tym razem. Po krótkich przemówieniach zaproszonych gości, rozpoczęła się część artystyczna. Zainaugurował  ją występ przemyskiego artysty gitarowego Jacka Albina Ostrowskiego. W dalszej części wystąpili podopieczni lubaczowskich placówek, m.in. Domów Pomocy Społecznej i Środowiskowych Domów Samopomocy. Jak zawsze w wir zabawy i tańca porwał uczestników święta zespół z Domu Pomocy Społecznej w  Rudzie Różanieckiej.

Organizatorzy zadbali również o bogaty poczęstunek, lody i atrakcje takie jak warsztaty rękodzielnicze czy robienie pizzy.

Tekst i zdjęcia: I. Buczko

Drukuj