Minister A.Schmidt-Rodziewicz wizytowała inwestycje w Lubaczowie

Minister Anna Schmidt-Rodziewicz, poseł w Sejmie VIII kadencji, odwiedziła 5. września powiat lubaczowski. Posłanka przyglądała się wojewódzkim ćwiczeniom służb, m.in. strażaków z PSP i OSP w Baszni Dolnej, a następnie obejrzała inwestycje na terenie miasta Lubaczowa, które powstały lub są w trakcie budowy, a dofinansował je Budżet Państwa. W objeździe towarzyszył pani minister m.in. Starosta Lubaczowski Zenon Swatek.

Wizytę Minister A. Schmidt-Rodziewicz rozpoczęła od Kopalni Siarki w Podlesiu, którą po wielu latach starań,w tym interwencjach samej posłanki, udało się ponownie uruchomić- dzięki życzliwości Ministra Środowiska możliwe było pozyskanie koncesji na uruchomienie kopali. Inwestor- Polska Siarka- zainwestował tu prawie 100 mln, dzięki czemu na początek  powstało 100 nowych miejsc pracy. Następnie obejrzała tereny inwestycyjne podstrefy ekonomicznej  w mieście Lubaczów, które specjalnym rozporządzeniem premiera Mateusza Morawieckiego zostały włączone do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EuroPark Mielec. Stamtąd udała się na teren budowy obwodnicy miasta Lubaczowa w okolice nowo powstałego mostu. Ta droga, jak i pozostałe dwie obwodnice- Oleszyc i Cieszanowa oraz planowana obwodnica Narola, są finansowane ze środków Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Przy Muzeum Kresów posłanka przyjrzała się budowanemu przez placówkę- dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego- magazynowi. Powstanie obiektu pozwoli na uwolnienie powierzchni w dawnym spichlerzu, siedzibie głównej Muzeum, które nie może już pomieścić posiadanych w swoich zbiorach eksponatów.

Na trasie wizyty znalazł się także świeżo przebudowany budynek Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie, dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.  Dzięki interwencji posłanki możliwy był m.in. zakup cyfrowego projektora filmowego dla kina “Melodia” w MDK ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także wykończenie obiektu dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Budowa krytej pływalni to kolejna inwestycja w Lubaczowie, warta 15 mln zł, a powstająca dzięki przekazaniu miastu  środków z  Budżetu Państwa- Ministerstwa Sportu i Turystyki. Przy pływalni powstaje już także pierwsza droga, budowana w ramach  Funduszu Dróg Samorządowych w mieście Lubaczów.

Minister odwiedziła także lubaczowski Szpital Powiatowy, gdzie zapoznała się z wyposażeniem, ale i  najpilniejszymi potrzebami placówki, wśród których na pierwszym miejscu wymieniany jest nowy tomograf.

 

 

Drukuj