Młodzież porządkowała żołnierskie mogiły

Tuż przed dniem Wszystkich Świętych,  młodzież z Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie wraz ze Strzelcami, wspomagana przez pracowników Starostwa Powiatowego, a także uczniowie, nauczyciele i wychowawcy Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Lubaczowie, porządkowali groby obrońców Ojczyzny oraz osób zasłużonych dla miasta Lubaczowa na lubaczowskich nekropoliach.

Była to także żywa lekcja historii dzięki  nauczycielowi tego przedmiotu w ZS- Konradowi Morawskiemu, który przy mogiłach opowiedział młodzieży o wojennych dziejach pierwszej połowy XX wieku z uwzględnieniem kontekstów lokalnych.  Uczniowie i Strzelcy porządkowali m.in. żołnierskie mogiły na cmentarzu na Żelichówce, polsko-niemieckim cmentarzu z okresu Wielkiej Wojny oraz cmentarzu komunalnym w Lubaczowie. Pamięć poległych uczczono zapaleniem zniczy i chwilą zadumy.

W ramach objęcia opieką miejsc pamięci narodowej i grobów osób zasłużonych dla miasta Lubaczowa, Nauczyciele i Wychowawcy Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Lubaczowie przeprowadzili lekcje wychowawcze na temat historii i wydarzeń związanych z Cmentarzem Żydowskim, osobami zasłużonymi dla miasta a pracownicy szkoły zapalili symboliczne znicze na grobach p. Z. Zatheya, , Wł. Kupiszewskiego oraz dra S. Koner.

Drukuj