Modernizacja linii kolejowych 101 i 69

Z inicjatywy Starosty Lubaczowskiego Zenona Swatka oraz  Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha 14 czerwca w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie odbyła się konferencja poświęcona modernizacji linii kolejowej nr 101 (woj. podkarpackie) oraz linii nr 69 (woj. lubelskie).

Linia kolejowa nr 101 to jednotorowa, niezelektryfikowana linia kolejowa łącząca stację Munina ze stacją Hrebenne. Z niewielkimi zmianami stanowi część dawnej Kolei Jarosławsko–Sokalskiej. Z kolei linia kolejowa nr 69 (również jednotorowa i w większości niezelektryfikowana)  łączy stację Rejowiec z przejściem granicznym Hrebenne – Rawa Ruska.

W spotkaniu uczestniczyła m.in. Pani Teresa Pamuła- Poseł na Sejm RP, Pan Piotr Pilch- Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Pan Maciej Berliński- Dyrektor Departamentu Projektów Infrastrukturalnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Pan Marek Krakowski- Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Majątku Województwa Lubelskiego, Pani Emilia Szkudlarz- Zastępca Dyrektora Biura Strategii PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Pani Magdalena Grobel- Dyrektor Biura Komunikacji i Promocji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Pan Mieczysław Borowiec- Dyrektor PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie, Pan Andrzej Matysiewicz- Dyrektor PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Lublinie, Pan Henryk Karwan- Starosta Tomaszowski, Pan Wojciech Żukowski- Prezes Zarządu Stowarzyszenia Euroregion Roztocze, Pan Wiesław Kapel- Przewodniczący Zarządu Związku Powiatowo- Gminnego Ziemia Lubaczowska oraz samorządowcy z gmin Powiatu Lubaczowskiego, przez które przebiega linia kolejowa nr 101.

Linia 101 ma łączyć gospodarki Podkarpacia i Lubelszczyzny, a w przyszłości umożliwić gospodarcze otwarcie się na Wschód, nawet do Chin– mówiła Poseł Teresa Pamuła.

Zastępca Dyrektora Biura Strategii PKP PLK S.A. Emilia Szkudlarz przedstawiła prezentację dotyczącą aktualnego stanu oraz potencjału obu linii. Według przedstawionych informacji, rewitalizacja linii 101 Munina- Hrebenne rozważana jest do realizacji w perspektywie 2021-2027 ze środków Unii Europejskiej dedykowanych linom regionalnym. Obecnie rozważane są możliwości czasowe i formalne dla przygotowania dokumentacji przedprojektowej  ze środków ROP 2014-2020.

W zakresie linii 69 obecnie przygotowana jest już dokumentacja przedprojektowa na modernizację odcina Rejowiec-Zawada-Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada. Projekt jest rozważany do realizacji w perspektywie 2021-2027 ze środków UE dedykowanych linom regionalnym.

O obecnym stanie linii 101, planach inwestycyjnych oraz stopniu zaawansowania ich realizacji ze strony Samorządu Województwa Podkarpackiego opowiedział Wicemarszałek Piotr Pilch. Jak zaznaczył, to jedna z najważniejszych linii kolejowych na terenie Podkarpacia, ale i Lubelszczyzny.

Samorząd Województwa Podkarpackiego podejmuje działania związane z pozyskiwaniem środków na modernizację tej linii również z perspektywy Uzdrowiska Horyniec, które jest własnością podkarpackiego samorządu.  Liczymy na wielki rozwój Uzdrowiska, dlatego są tam realizowane wielomilionowe inwestycje.  Najlepszym środkiem dojazdu dla kuracjuszy jest właśnie kolej. Tych przewozów powinno być więcej, bo Uzdrowisko działa przecież przez cały rok– argumentował Marszałek P.Pilch.

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Majątku Województwa Lubelskiego Marek Krakowski zaznaczył,  że Unia Europejska kładzie coraz większy nacisk na ekotransformację i tzw. Zielony Ład, które wskazują na potrzebę rozwoju właśnie połączeń kolejowych.   Linie 101 i 69 powinny być modernizowane również ze względu na przeciwdziałanie całkowitemu wykluczeniu komunikacyjnemu Roztocza, chociażby w kontekście przebiegu europejskiej trasy „Via Baltica”, która zupełnie omija jego teren.

O możliwościach rozwojowych związanych z turystyką i strategicznych zamierzeniach rozwoju Roztocza mówił Przewodniczący Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska” Wiesław Kapel.  Przypomniał, że samorządy lokalne już od lat zabiegają o linię kolejową 101. Zaapelował o podjęcie zdecydowanych działań związanych z jej modernizacją, gdyż obecnie cały Powiat Lubaczowski odczuwa gospodarcze i turystyczne skutki wykluczenia komunikacyjnego, a podkarpacka część Roztocza nie jest rozpoznawalna przez turystów.

O środkach z UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia opowiedział Dyrektor Departamentu Projektów Infrastrukturalnych PARP Maciej Berliński. Fundusze mają być przewidziane zarówno na zadania drogowe, jak i kolejowe, a priorytet będą miały te związane z rozwojem turystyki –  poinformował przedstawiciel PARP.

Uczestnicy spotkania przyznali, że prace nad liniami należałoby włączyć do zakresu planów wieloletniego programu inwestycyjnego Centralny Port Komunikacyjny, dążyć do zwiększenia alokacji środków w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej  i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus, a także uwzględnić zwiększony parytet dla województwa podkarpackiego i lubelskiego.

 

Drukuj